Mhorag's Na Horo GheallaidhАвтор: Moya Brennan
В альбоме: Heart Strings
Длина: 5:30
Направление: Мировые хиты

Оригинальный текст композиции:

Him ò ì og ì ò
A Mhòrag ‘s na ho rò gheallaidh
Him ò ì og ì ò

Mhorag Bheag a’chul dualaich
Gu de dh’fhag an gruaim air t’aire

Him ò ì og ì ò
A Mhòrag ‘s na ho rò gheallaidh
Him ò ì og ì ò

‘G iomain a chruaidh-laoidh gu buaile
‘S nach fhaic mi mo luaidh a dh’fhearaibh

Him ò ì og ì ò
A Mhòrag ‘s na ho rò gheallaidh
Him ò ì og ì ò

‘G iomain a chruaidh-laoidh gu airidh
‘S nach fhaic mi mo ghradh a dh’fhearaibh

Him ò ì og ì ò
A Mhòrag ‘s na ho rò gheallaidh
Him ò ì og ì ò

Suithadaibh luadhaibh an clo
Gu deise phosaidh dha mo leannan

Him ò ì og ì ò
A Mhòrag ‘s na ho rò gheallaidh
Him ò ì og ì ò

Tha te ur am buth an tailleir
‘S thig i an duigh na ‘maireach dhachaidh

Him ò ì og ì ò
A Mhòrag ‘s na ho rò gheallaidh
Him ò ì og ì ò

Chan eil mo leannan-sa ga h-iarriadh
Tha te liath aige’s te thartain

Him ò ì og ì ò
A Mhòrag ‘s na ho rò gheallaidh
Him ò ì og ì ò

Перевод на русский:

Он ò µ ога µ ò
В Mhòrag ‘s na я ро gheallaidh
Он ò µ ога µ ò

Mhorag малого’chul dualaich
ГУ де ЦТ’rendered мраке его область

Его ò m og ì ì ì ì ì т
И Mhòrag для rò gheallaidh
Og O O O его *

‘G iomain стали-ГУ laoidh зал
Не fhaic ми мой результат ‘fhearaibh ЦТ

Его уж и в ò
В Mhòrag ‘ы на хо rò gheallaidh
Ему, и ý ý»

‘Iomain г к сталь-laoidh ГУ airidh
‘S nach fhaic мне моя ghradh и dh’fhearaibh

Him ò ì ì о. г. ò
В Mhòrag ‘ы на хо rò gheallaidh
Его ò ç и ý»

Suithadaibh luadhaibh кло
Право ГУ phosaidh два моих сериала

Он ò µ ога ì ò
Один Mhòrag ‘s na ho rò gheallaidh
Его м ог т ì ò

Тха те УР АМ но tailleir
То, что результаты в duigh в ‘maireach dhachaidh

Его ò ì ОГ ì ò
А Mhòrag ‘ы на хо ро gheallaidh
Он ò µ µ ога ò

Чан-айл я драматический сериал-сталь H-iarriadh
Тха горячей liath aige тебе thartain

Он ò ì og ì ò
Один Mhòrag ‘s na ho rò gheallaidh
Его ò ç и ç ã


Комментарии закрыты.